BERSIH DUSUN,DI SENDANG SUMBER BENING DUSUN JRUBONG TRADISI YANG MASIH DI LESTARIKAN HINGGA KINI.

BERSIH DUSUN,DI SENDANG SUMBER BENING DUSUN JRUBONG TRADISI YANG MASIH DI LESTARIKAN HINGGA KINI.

JURUREJO.NGAWIKAB.ID,- Pada hari Jum’at  Wage  tanggal 30 Oktober  tahun 2020 Dusun Jrubong  yang saat ini (Dusun Jrubong Utara dan Dusun Jrubong Selatan ) Desa Jururejo  Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi , menggelar acara Bersih Dusun atau Rasulan di sendang Sumber Bening Dusun Jrubong Utara.

Bersih Dusun atau Rasulan merupakan adat dusun yang dilaksanakan dalam setahun sekali, juga merupakan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan, nikmat kepada masyarakat atas hasil panen pertanian, juga suatu permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa tahun yang akan datang dengan hasil panen pertanian yang melimpah ruah, yang usaha dagang selalu untung dan meningkat.

Kepala Desa Jururejo ,Bersih Dusun atau Rasulan dilihat dari segi manfaatnya dalam kehidupan bermasyarakat juga merupakan peningkatan  rasa kegotong royongan, jalin persaudaraan yang tinggi antara warga masyarakat dan  implementasi dari pelaksanaan kehidupan kolektif masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sesuai dengan kedudukan masing-masing dan segala ketentuan pelaksanaan secara demokratis baik rencana, pelaksanaan maupun evaluasinya,Pungkas Ninin Alfandi,S.Pd dalam memberikan sambutan

Bermacam-macam kegiatan dalam Bersih Dusun atau Rasulan, puncak acara pagelaran ledek an (Gambyongan )(nguri-nguri kabudayan jawi).

Share and Enjoy !

Shares